Browse By Author Name - Cúthová, Petra

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Cúthová, Petra: Rozptylová štúdie znečistenia ovzdušia Piešťan plynnými emisiami z Chirany a.s.. Katedra chémie a technológie životného prostredia CHTF, Slovenská technická univerzita, 1991.