Browse By Author Name - Bednárová, Zuzana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bednárová, Zuzana: Riešenie distribúcie tovaru s využitím nástrojov logistiky, informatiky a synergických efektov. Oddelenie manažmentu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.