Browse By Author Name - Bednáriková, Anna

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bednáriková, Anna: Izotachoforetické stanovenie morfínu v biologických vzorkách. Katedra analytickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.