Browse By Author Name - Bartošová, Martina

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bartošová, Martina: Kapilárne kolóny pre plynovú chromatografiu so stacionárnou fázou obsahujúcou deriváty cyklodextrínov. Katedra analytickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.