Browse By Author Name - Barto

Browse Results (11 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Staniszewski, Bartosz and Urbaniak, WŇāodzimierz A simple and efficient synthesis of 3-substituted derivatives of pentane-2,4-dione Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 212-216      
Bartov√°, Lucia: Anal√Ĺza syst√©mu riadenia ńĺudsk√Ĺch zdrojov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
BartoŇ°ov√°, A., Rajec, P. and Klimekov√°, A. Determination of technetium-99 in soils and radioactive wastes using ICP-MS Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 125-131 1    
BartoŇ°ov√°, Nat√°lia: Ekotoxikologick√© √ļńćinky komplexov medi na sladkovodn√© riasy. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Bartovińć, Alexander: Gould-Jacobsova reakcia aminobenzotiazolov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
BartoŇ°ov√°, Martina: Kapil√°rne kol√≥ny pre plynov√ļ chromatografiu so stacion√°rnou f√°zou obsahuj√ļcou deriv√°ty cyklodextr√≠nov. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Bartonkova, H., Mashlan, M., Medrik, I., Jancik, D. and Zboril, R. Magnetically modified bentonite as a possible contrast agent in MRI of gastrointestinal tract Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 413-416      
BartoŇ°, Kristi√°n: Parci√°lna oxid√°cia met√°nu na fosf√°tov√Ĺch katalyz√°toroch. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Barton√≠ńćkov√°, SoŇąa: Posudzovanie investińćn√Ĺch programov a projektov podniku - krit√©ri√° a prostriedky. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
BartoŇ°ov√°, Zuzana: ҆t√ļdium fyzik√°lno-chemick√Ĺch vlastnost√≠ zeolitu Y v z√°vislosti na podmienkach tepelnej stabiliz√°cie. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
BartoŇ°ov√°, Jana: VyuŇĺitie kapil√°rnej izotachofor√©zy v anal√Ĺze niektor√Ĺch lieńćiv. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.