Browse By Author Name - Balla, Branko

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Balla, Branko: VyuŇĺitie mnohorozmernej anal√Ĺzy d√°t na klasifik√°ciu biologick√Ĺch materi√°lov, potravin√°rskych produktov a pr√≠rodn√Ĺch l√°tok. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.