Browse By Author Name - Balážová, Silvia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Balážová, Silvia: Využitie derivátov alfa-aminokyselín na syntézu chirálnych blokov ACE inhibítorov. Katedra organickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.