Browse By Author Name - Balážová, Antónia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Balážová, Antónia: Syntéza polymérnych tenzidov zo sacharidov. Katedra vlákien a textilu CHTF, Slovenská technická univerzita, 1997.