Browse By Author Name - Baláž, Tomáš

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Baláž, Tomáš: Štúdium aromatizácie metánu. Oddelenie technológie ropy a petrochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.