Browse By Author Name - Baláž, Peter

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Achimovičová, Marcela, Daneu, Nina, Rečnik, Aleksander, Ďurišin, Juraj, Baláž, Peter, Fabián, Martin, Kováč, Jaroslav and Šatka, Alexander Characterization of mechanochemically synthesized lead selenide Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 562-567      
Baláž, Peter: Vyhodnotenie vplyvu reologických vlastností a podmienok pri natieraní roztoku škrobu na sušenie papiera v dosúšacej časti 8.PS. Katedra chemického a biochemického inžinierstva CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.