Browse By Author Name - Bajúsová, Barbora

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bajúsová, Barbora: Rast a produkcia toxínov Síaphylococcus aureus v modelových pokusoch. Oddelenie výživy a hodnotenia potravín FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.