Browse By Author Name - Baj

Browse Results (16 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Labaj, Mari√°n: Alkyl√°cia naftal√©nu olef√≠nmi C16 na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Bartekov√°, J., ŇĹemberyov√°, M., Bajńćan, D. and VyŇ°insk√°, D. Determination of bioavailable iron in noncontaminated Slovak soils by flame atomic absorption spectrometry Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 122-124 1    
Klep√°ńćov√°, K., Mravec, D. and Bajus, M. Etherification of glycerol with tert -butyl alcohol catalysed by ion-exchange resins Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 224-230      
Habaj, Luk√°Ň°: Fermentada vysoko koncentrovan√Ĺch substr√°tov vs. spr√°vanie sa kvasiniek. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Mlynkov√°, BoŇĺena, Bajus, Martin, H√°jekov√°, Elena, Kostrab, Gabriel and Mravec, DuŇ°an Fuels obtained by thermal cracking of individual and mixed polymers Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 15-24 2    
Bajz√≠kov√°, Darina: Porovnanie √ļńćinnosti olovnat√Ĺch a bezolovnat√Ĺch ńć√≠riacich l√°tok v analytike cukrovarn√≠ckych produktov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Baj√ļsov√°, Barbora: Rast a produkcia tox√≠nov S√≠aphylococcus aureus v modelov√Ĺch pokusoch. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Lateef, Agbaje, Oloke, Julius K., Kana, Evariste B. Gueguim, Oyeniyi, Solomon O., Onifade,Olukemi R., Oyeleye, Ayokunmi O. and Oladosu, Olabiyi C. Rhizopus stolonifer LAU 07: a novel source of fructosyltransferase Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 635-638      
H√°jekov√°, E., ҆podov√°, L., Bajus, M. and Mlynkov√°, B. Separation and characterization of products from thermal cracking of individual and mixed polyalkenes Chemical Papers, Vol.61, No. 4, 2007, 262-270      
Hagarov√°, I., ŇĹemberyov√°, M. and Bajńćan, D. Sequential and Single Step Extraction Procedures Used for Fractionation of Selenium in Soil Samples Chemical Papers, Vol.59, No. 2, 2005, 93-98      
BajtoŇ°ov√°, Anna: Stanoven√≠ Sb v pr√°Ň°kov√Ĺch materi√°lech met√≥dou RRSA. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
ŇĹemberyov√°, M., Bartekov√°, J., Bajńćan, D. and Smolkov√°, R. The Study of Interference Effects and their Elimination in the Determination of Chromium by Flame AAS Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 172-175      
Bajaj, S. and Madan, A. K. Topochemical models for anti-HIV activity of 1-alkoxy-5-alkyl-6-(arylthio)uracils Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 127-132      
Bajdichov√°, M√°ria: √öńćinok 9-izotiokyan√°toakrid√≠nu na K562 bunkov√ļ l√≠niu. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
L√°baj, Juraj: √öloha lign√≠nu pri redukcii genotoxick√©ho poŇ°kodenia cicavńć√≠ch buniek. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Bajdichov√°, Marianna: V√Ĺpońćet enantiomerizańćnej energie termolabiln√Ĺch opticky akt√≠vnych zl√ļńćen√≠n separovan√Ĺch plynovou chromatograf√≠ou na opticky akt√≠vnych f√°zach.. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.