Browse By Author Name - Babálová, Slávka

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Babálová, Slávka: Terc.butylácia toluénu na zeolitových katalyzátoroch. Katedra organickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.