Browse By Author Name - Bačová, Magdaléna

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bačová, Magdaléna: Štúdium koncentrácie aminokyselín v požívatinách. Katedra sacharidov a konzervácie potravín CHTF, Slovenská technická univerzita, 1997.