Browse By Author Name - Bačová, Gabriela

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bačová, Gabriela: Využitie jednobunkovej gélovej elektroforézy pri detekcii poškodení DNA vplyvom N-heterocyklických aromatických uhľovodíkov.. Katedra biochémie a mikrobiológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1997.