Browse By Author Name - Bača, Ľuboš

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bača, Ľuboš: Kryštalizácia alfa-Al2O3 z bohmitových gélov. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.      
Bača, Ľuboš: Solidifikácia ferochrómových úletov na bezcementovej báze. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovenská technická univerzita, 1997.