Browse By Author Name - Báleš, Vladimir

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bafrncová, Soňa, Bafrnec, Milan, Báleš, Vladimir, Havalda, Ivan, Kossaczký, Elemír, Langfelder, Ivan, Lodes, Antonín, Longauer, Jaroslav, Surový, Július, Šefčík, Jaroslav, Šefčíková, Milica and Vajda, Milan: Chemické inžinierstvo - Príklady a úlohy. 2. opravené vydanie Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0862-3      
Báleš, Vladimír, Polakovič, Milan, Bukovská, Anna, Ševčík, Jaroslav, Čalovka, Pavol and Ťapušková, Anna: Modelovanie bioreaktorov. Čiastková výskumná správa štátnej výskumnej úlohy IV- 1 -4/0. Chemickotechnologická fakulta, Slovenská vysoká škola technická, 1986.