Browse By Author Name - Ambrov√°, Denisa

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ambrov√°, Denisa: VyuŇĺitie modifikovan√©ho zeolitu na odstraŇąovanie vybran√Ĺch r√°dionuklidov z v√īd. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2