Browse By Author Name - Almásiová, Beáta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Almásiová, Beáta: Využitie ozónu na znižovanie produkcie prebytočného kalu. Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.