Browse By Author Name - Ščambová, Ivana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ščambová, Ivana: Kvalita zobrazenia v injektovej tlači. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.