Browse By Author Name - Červená, Jarmila

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Červená, Jarmila: Syntéza komplexov Cu(II) ako prekurzorov na prípravu supravodičov metódou MOCVD. Katedra anorganickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1993.