Browse By Author Name - Červeň, Pavol

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Červeň, Pavol: Príprava a štúdium optickej aktivity polymérov na báze polyfosfazénu. Katedra organickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1991.