Browse By Author Name - Černušková, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Černušková, Katarína: Biosorpcia polychlórovaných bifenylov. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1997.