Browse By Author Name - Černeková, Eva

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Černeková, Eva: Stanovenie rozpustnosti Al2O3 v kryolitových taveninách. Katedra anorganickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1993.