Browse By Author Name - Černáková, Soňa

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Černáková, Soňa: Vplyv elektrokinetických vlastností komponentov papieroviny na retenciu plniva v papieri. Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.