Browse By Author Name - Černáková, Henrieta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Černáková, Henrieta: Štúdium urýchleného starnutia tlačovín. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.