Browse By Author Name - Čermák, Leoš

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čermák, Leoš: Karbonylácia nitrobenzénu a anilínu. Katedra organickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1991.