Browse By Author Name - Čepček, Ján

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čepček, Ján: Stanovenie reziduí S-triazínov a ich degradačných produktov v potravinovom reťazci. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.