Browse By Author Name - Čellár, Dušan

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čellár, Dušan: Automatizované meranie úrovne vlhčenia ofsetovej tlačovej platne. Katedra polygrafie a aplikovanej fotochémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.