Browse By Author Name - Čavojcová, Michaela

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čavojcová, Michaela: Cytotoxicita a apoptotický potenciál vybraných dervátov izotiokyanátov. Katedra biochémie a mikrobiológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.