Browse By Author Name - Čapová, Aneta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čapová, Aneta: Radikál zhášajúce a antioxidačné vlastnosti extraktov z bioproduktov v závislosti od ich zloženia. Oddelenie fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.