Browse By Author Name - Čáran, Marek

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čáran, Marek: Využitie riadiaceho systému Simatic na riadenie rektifikačnej kolóny. Oddelenie informatizácie a riadenia procesov FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.