Browse By Author Name - Pavlove, Zuzana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pavlove, Zuzana: Optimaliz√°cie priebehu v√Ĺrobn√©ho procesu n√°kladn√Ĺch radi√°lnych pl√°Ň°Ň•ov pri konfekcii a vulkaniz√°cii. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.