Browse By Author Name - Pavliskov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pavliskov√°, Anna: Finanńćn√° anal√Ĺza a finanńćn√© prostriedky E√ö vo vybranom podniku. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.