Browse By Author Name - Oravcov

Browse Results (6 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Oravcov√°, Zuzana: Charakteriz√°cia a stanovenie energetick√Ĺch parametrov obnoviteńĺn√Ĺch rastlinn√Ĺch surov√≠n. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Oravcov√°, Jana: Kompozitn√° keramika Al2O3-ZrO2-TiC. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Oravcov√°, Martina: Molecular-genetics analysis of multiple endocrine neoplasia type 2A. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Oravcov√°, Andrea: Pr√≠prava a vlastnosti plastocementov. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Oravcov√°, Karol√≠na: Sledovanie zmien vybran√Ĺch analytick√Ĺch parametrov v mlieńćne fermentovan√Ĺch zeleninov√Ĺch Ň°Ň•av√°ch a v rajńćiakov√Ĺch produktoch. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Oravcov√°, Viera: ҆t√ļdium vplyvu kombinovan√Ĺch met√≥d konzerv√°cie potrav√≠n na vybran√© oxilabiln√© a termolabiln√© zloŇĺky. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.