Browse By Author Name - Bohmov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bohmov√°, Jana: Pr√≠prava a vlastnosti salicyl√°tomeńŹnat√Ĺch komplexov s niektor√Ĺmi bioakt√≠vnymi ligandami. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.