Browse By Author Name - Bartov

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bartov√°, Lucia: Anal√Ĺza syst√©mu riadenia ńĺudsk√Ĺch zdrojov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Bartovińć, Alexander: Gould-Jacobsova reakcia aminobenzotiazolov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.