News Subscribe to the RSS news feed

Vitajte v digit√°lnom repozite Slovenskej chemickej kniŇĺnice
Posted Sat, 05 Sep 2009, 17:35:17 CET by Administrator
Vitajte v digit√°lnom repozite Slovenskej chemickej kniŇĺnice
Spustenie testovacej prev√°dzky
Posted Tue, 01 Sep 2009, 22:20:15 CET by Administrator
Od 1. septembra 2009 sme spustili sk√ļŇ°obn√ļ prev√°dzku Chemickej digit√°lnej kniŇĺnice. V prvej f√°ze bud√ļ spracov√°van√© diplomov√© pr√°ce Ň°tudentov FCHPT, nesk√īr pribudn√ļ skript√° a uńćebnice, nasledovaŇ• bud√ļ dańĺŇ°ie dokumenty.