List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
PlŇ°ko, Alfonz: Chlor√°cia anhydridov organick√Ĺch kysel√≠n chloromeńŹnat√Ĺmi komplexmi. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1982.