List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (5 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Sekret√°r, Stanislav: Fotochemick√© reakcie substituovan√Ĺch 2(3H)-oxazol√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1981.      
Hud√°ńćkov√°, Helena: Meranie r√Ĺchlostn√Ĺch pol√≠ laser-dopplerovsk√Ĺm anemometrom. Katedra procesov a zariaden√≠ chemickej technol√≥gie, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1981.      
Val√°Ň°ek, Jaroslav: Pr√≠spevok k Ň°t√ļdiu fotolitografie. Katedra textilu, papiera a celul√≥zy CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1981.      
Bielkov√°, Marta: ҆t√ļdium vyluńćovania zliatinov√©ho povlaku chr√≥m-molybd√©n. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1981.      
Uhl√°r, J√°n: V√Ĺskum katalyz√°torov pre v√Ĺrobu difenylam√≠nu z anil√≠nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1981.