List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (7 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
҆imov√°, Anna: Analytick√© Ň°t√ļdium chlorovan√Ĺch difenylov chromatografick√Ĺmi met√≥dami. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1979.      
Hor√°kov√°, ńĹubica: In vitro a in vivo testy pre screening imunosupresivnych √ļńćinkov biologicky akt√≠vnych l√°tok. ҆t√ļdium imunosupresivnych √ļńćinkov vermikul√≠nu a cytostip√≠nu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1979.      
LeŇ°o, J√°n: MoŇĺnosti uplatnenia kalimetrick√©ho pr√≠stupu pri hodnoten√≠ akosti chemick√Ĺch vl√°kien. Slovensk√° technick√° univerzita, 1979.      
Jendrichovsk√Ĺ, J√°n: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium banzazoc√≠nov√Ĺch deriv√°tov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1979.      
Cholvad, Vladim√≠r: ҆t√ļdium reaktivity vońĺn√Ĺch a koordinovan√Ĺch peroxy radik√°lov rezonanńćn√Ĺmi met√≥dami. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1979.      
Mikula, Mari√°n: ҆t√ļdium vlastnost√≠ vybran√Ĺch N,N-disubstituovan√Ĺch hydroxylam√≠nov a nitr√≥nov v polymerizańćn√Ĺch syst√©moch. Slovensk√° technick√° univerzita, 1979.      
Skańć√°ni, Ivan: Synt√©za a Ň°t√ļdium vlastnost√≠ benztiazolov√Ĺch deriv√°tov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1979.