List of Subject Classifications Records

Browse Results (2328 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 21 of 24

Result Pages:    « first ‹ previous  16 17 18 19 20 21 22 23 24  next › last »


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Nov√°k, Radek: Vlastnosti pr√≠rodn√Ĺch farb√≠v. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 2    
Andrea Marettov√°: Vlastnosti pr√≠rpdn√Ĺch antioxidantov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
҆ramkov√°, Milana: Vplyv adit√≠v na kvalitu cere√°lnych v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Alena VindiŇ°ov√°: Vplyv adit√≠v na kvasn√Ĺ proces. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Zajacov√°, Lucia: Vplyv adit√≠v na oxidańćn√ļ stabilitu tukov pri mikrovlnnom ohreve. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Janegov√°, Jana: Vplyv adit√≠v na stabilitu tukov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Maz√°Ňą, Mari√°n: Vplyv adit√≠v na vlastnosti fin√°lneho v√Ĺrobku z mrazen√©ho cesta. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
ńĆiŇĺm√°rov√°, Jana: Vplyv adit√≠vnych l√°tok na stabilitu lipidov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Rojkov√°, Jana: Vplyv agrochemick√Ĺch opatren√≠ na obsah Ň•aŇĺk√Ĺch kovov v pŇ°enici. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Tam√°Ň°ov√°, M√°ria: Vplyv aktivity vody /av/ na fermentańćn√© vlastnosti syr√°rsky relevantn√Ĺch bakt√©ri√≠. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Lidikov√°, Judita: Vplyv aktivity vody /av/ na rast a proteolytick√ļ aktivitu Brevibacterium linens. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Michalcov√°, Martina: Vplyv aktivity vody a pH na rast mikromyc√©ty Mucor circinelloides z bryndze. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Kukuńćov√°, SoŇąa: Vplyv aktivity vody na rast syr√°rsky v√Ĺznamn√Ĺch plesn√≠. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Kreps, FrantiŇ°ek: Vplyv antioxidantov na stabilitu rastlinn√Ĺch olejov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Mac√°k, Michal: Vplyv aplik√°cie rozmar√≠nu a probiotick√Ĺch kult√ļr na stabilitu fermentovan√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Hazuchov√°, Adriana: Vplyv bakterioc√≠nov na aminokyselinov√© zloŇĺenie pońćas zrenia vo fermentovan√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkoch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Ulińćn√°, Ren√°ta: Vplyv bentonitu na sorpciu fenolu v podzemn√Ĺch vod√°ch. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Martinovińćov√°, Zuzana: Vplyv beta√≠nu na tvorbu farebn√Ĺch l√°tok v cukorn√Ĺch roztokoch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Kolc√ļnov√°, Tatiana: Vplyv bielkov√≠n a ich frakci√≠ na chutnosŇ• srv√°tky. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kiss, Eugen: Vplyv Biocon Carmine 20 K na stabilitu farby m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 1    
Pavlińćkov√°, Petronela: Vplyv celozrnnej m√ļky z l√°skavca na pek√°rske v√Ĺrobky. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Kassai, Zolt√°n: Vplyv chemick√Ĺch foriem l√°tok na transderm√°lnu perme√°ciu a moŇĺnosti jej ovplyvŇąovania chemick√Ĺmi l√°tkami. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Gibl√°kov√°, Eva: Vplyv ńŹalŇ°ieho zdroja uhl√≠ka na mikrobi√°lnu degrad√°ciu aromatick√Ĺch l√°tok. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Valentov√°, L√≠dia: Vplyv denitrifik√°cie na tvorbu intermedi√°tov trichlorbenz√©nu. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Danńćov√°, Lucia: Vplyv dezinfekńćn√Ĺch ńćinidiel na prev√°dzku domov√Ĺch ńćistiarn√≠ odpadov√Ĺch v√īd. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
MatiaŇ°kov√°, Katar√≠na: Vplyv disoci√°cie beta-kaze√≠nu na mechanizmus hydrol√Ĺzy a destabiliz√°cie kaze√≠nov√Ĺch miciel. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kachnińćov√°, Henrieta: Vplyv dlhodobej kultiv√°cia na mutanty Trichoderma viride. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Pirńćov√°, Barbora: Vplyv doplnkov√Ĺch komponentov Ňĺivn√©ho m√©dia na biosynt√©zu cytotoxick√©ho metabolitu endofytickej huby. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
PoŇ°vanc, Peter: Vplyv enz√Ĺmov na vlastnosti Ň°tiav bazy chabzdovej. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Herstekov√°, Judita: Vplyv fyzik√°lno-chemick√Ĺch faktorov na preŇĺ√≠vanie osmofiln√Ĺch kvasiniek. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Osziov√°, Hajnalka: Vplyv fyzik√°lno-chemick√Ĺch podmienok na tvorbu farebn√Ĺch l√°tok v cukorn√Ĺch roztokoch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Pekarov√°, Ter√©zia: Vplyv imobiliz√°cie na metabolizmus a fermentańćn√© vlastnosti kvasiniek v stresov√Ĺch podmienkach. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kukurov√°, Iveta: Vplyv interakci√≠ antimikrobi√°lnych l√°tok na hodnotenie detekńćn√Ĺch limitov v mlieku. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Filkorov√°, Jana: Vplyv invertn√©ho cukru na farbu ńĺahkej a Ň•aŇĺkej Ň°Ň•avy. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Terneni, Milan: Vplyv kmeŇąa kvasiniek na zloŇĺenie a antioxidańćn√ļ aktivitu piva. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
NajŇ°lov√°, Miroslava: Vplyv kombinovan√©ho efektu (pH, NaCI) na rast a produkciu am√≠nov Enterobacter aerogenes. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Drugov√°, Lenka: Vplyv komplexov kadmia a zinku na biologick√© procesy riasy Scenedesmus quadricauda. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Golasov√°, Kl√°ra: Vplyv komponentov pekt√≠nov√©ho Ňĺel√© na jeho vlastnosti. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kubov√°, Andrea: Vplyv koncentr√°cie NaCl a pH na rast Enterococcus faecium a produkciu tyram√≠nu. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
AmbruŇ°ov√°, Diana: Vplyv koncentr√°cie soli na produkciu tyram√≠nu vybran√Ĺmi druhmi enterokokov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Cv√≠ńćelov√°, Bibiana: Vplyv konkurenńćn√Ĺch i√≥nov na sorpciu Hg na zeolity. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Kalinńć√≠kov√°, Petra: Vplyv konkurenńćn√Ĺch prvkov na sorpciu r√°dionuklidov pr√≠rodn√Ĺmi a modifikovan√Ĺmi ionexami. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
StaŇąkov√°, Alica: Vplyv konzervańćn√Ĺch l√°tok na rast Enterobacter aerogenes a produkciu am√≠nov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Spurn√°, Ol√≠via: Vplyv kultivańćn√Ĺch podmienok na mikrobi√°lnu produkciu astaxant√≠nu. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Bafrncov√°, Petra: Vplyv kultivańćn√Ĺch podmienok na obsah ergosterolu v kvasink√°ch. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
ńĆert√≠k, Milan: Vplyv kultivańćn√Ĺch podmienok na produkciu lipidu a zloŇĺenie mastn√Ĺch kysel√≠n u niŇĺŇ°√≠ch vl√°knit√Ĺch h√ļb. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
G√°l, Igor: Vplyv kvality predpovede viaczloŇĺkovej rovnov√°hy na n√°vrh rektifikańćnej kol√≥ny. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Paulen, August√≠n: Vplyv kyseliny askorbovej na stabilitu farby fermentovan√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Bielik, Vladim√≠r: Vplyv kyseliny listovej na zdravie ńćloveka. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
KrivoŇą√°kov√°, M√°ria: Vplyv kyseliny pyridox√°l-5'-fosforeńćnej na katalytick√ļ aktivitu aminotransfer√°z v referenńćn√Ĺch materi√°loch. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
BuriŇ°ov√°, Alica: Vplyv l√°skavca na kvasenie ciest. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Hanzelov√°, Michaela: Vplyv lykop√©nu na oxidańćn√ļ stabilitu slneńćnicov√©ho a repkov√©ho oleja. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Jasovsk√Ĺ, Richard: Vplyv m√§sov√Ĺch surov√≠n na kvalitu a vlastnosti fermentovan√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Ulick√°, Jana: Vplyv mikroelementov na rozvoj mliek√°rensk√Ĺch plesŇąov√Ĺch kult√ļr. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Ulick√°, Jana: Vplyv mikroelementov na rozvoj mliek√°rensk√Ĺch plesŇąov√Ĺch kult√ļr. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Horodn√≠kov√°, D√°Ň°a: Vplyv mikrovlnn√©ho ohrevu na stabilitu tukov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Peterg√°ńćov√°, Zuzana: Vplyv modelov√Ĺch l√°tok na pokles hustoty toku perme√°tu pri mikrofiltr√°cii cez keramick√© membr√°ny. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Cseriov√°, Ildik√≥: Vplyv modelov√Ĺch podmienok na produkciu kyseliny mlieńćnej a biog√©nnych am√≠nov laktokokmi. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
GaŇĺov√°, Zdenka: Vplyv modelov√Ĺch podmienok na rast v√Ĺznamn√Ĺch neŇĺiaducich mikroorganizmov mlieńćnych v√Ĺrobkov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Papalov√°, Zuzana: Vplyv niektor√Ĺch adit√≠vnych l√°tok na stabilitu m√§sa. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
T√≥thov√°, Zuzana: Vplyv niektor√Ĺch koren√≠n na stabilitu lipidov potrav√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Vinh, Nguyen Dac: Vplyv niektor√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov na stabilitu lipidov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Urs√≠nyov√°, Adriana: Vplyv niektor√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch l√°tok na stabilitu lipidov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
MikloŇ°ovińćov√°, D√°Ň°a: Vplyv niektor√Ĺch rastlinn√Ĺch zloŇĺiek na stabilitu lipidov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Adamkov√°, Juliana: Vplyv niektor√Ĺch Ň•aŇĺk√Ĺch kovov na rast a diferenci√°ciu vl√°knit√Ĺch h√ļb. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Holasov√°, ŇĹaneta: Vplyv niektor√Ĺch zloŇĺiek potrav√≠n na stabilitu lipidov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
҆indelkov√°, Lucia: Vplyv ochrannej kult√ļry a teploty na dynamiku rastu Candida maltosa YP1 v jogurtov√Ĺch kr√©moch. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
ŇĹidekov√°, Magdal√©na: Vplyv odpadov√Ĺch v√īd s obsahom tenzidov na biologick√© procesy ńćistenia odpadov√Ĺch v√īd. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
KneŇĺo, Jozef: Vplyv ohrevu na mnoŇĺstvo benzo/a/pyr√≥nu v √ļden√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkoch. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Sojńć√°kov√°, Iveta: Vplyv organick√©ho zneńćistenia na koncentr√°ciu rozpusten√©ho kysl√≠ka v Carrouselov√Ĺch aktiv√°ciach ńĆKOV spolońćnosti Ekologick√© sluŇĺby, s. r. o.. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Zakovińćov√°, Dana: Vplyv organokovov√Ĺch zl√ļńćen√≠n na fytoplankt√≥nnu riasu Scened quadricauda. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Paholek, Erik: Vplyv pH a konkurenńćn√Ĺch prvkov na sorpciu prom√©tia. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Hesov√°, Janka: Vplyv pH na produkciu r√īznych foriem polygalakturon√°zy produkovanej kmeŇąmi Aureobasidium pullulans. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Tvrd√°, Erika: Vplyv ph na √ļńćinnosŇ• bioakt√≠vnych l√°tok. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Richt√°rik, Igor: Vplyv pH v procese v√Ĺroby piva na jeho kvalitu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Guzmick√Ĺ, Juraj: Vplyv podmienok ferment√°cie na analytick√© parametre n√≠zkoalkoholick√©ho piva.. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Holekov√°, Martina: Vplyv podmienok ferment√°cie na kontinu√°lnu produkciu etanolu imobilizovan√Ĺmi kvasinkami. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Drabantov√°, Monika: Vplyv podmienok ferment√°cie na produkciu n√≠zkoalkoholick√©ho piva. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
N√©meth, R√≥bert: Vplyv podmienok na rast a fermentańćn√© vlastnosti pivovarsk√Ĺch kvasiniek. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Matej, Martin: Vplyv podmienok skladovania piva na profil prchav√Ĺch l√°tok. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Klvanov√°, Jana: Vplyv poly√©nov√Ĺch mastn√Ĺch kysel√≠n v strave na lipidov√© parametre v krvi. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Bencov√°, Denisa: Vplyv polysacharidov a glutationu na kvalitu v√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Vackov√°, Monika: Vplyv pouŇĺitej kult√ļry na akosŇ• jogurtov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Hubka, Peter: Vplyv pr√≠davku frukt√≥zy na vlastnosti fermentovan√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Borkovcov√°, Zdena: Vplyv pr√≠davku v√°pna pred II. satur√°ciou na kvalitu ńĺahkej Ň°Ň•avy. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Martin Vittek: Vplyv pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov na stabilitu lipidov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Vadovińć, Pavol: Vplyv pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov na stabilitu lipidov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kobzov√°, Judita: Vplyv pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov na tvorbu oxidańćn√Ĺch produktov. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kasalovsk√Ĺ, Alexander: Vplyv pr√≠sad na n√≠zkoteplotn√© vlastnosti motorov√Ĺch n√°ft. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Javorkov√°, SoŇąa: Vplyv pr√≠sad na n√≠zkoteplotn√© vlastnosti motorov√Ĺch n√°ft. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Gyer√°kov√°, Frederika: Vplyv pr√≠sad na n√≠zkoteplotn√© vlastnosti motorov√Ĺch n√°ft. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Hor√°k, Andrej: Vplyv pr√≠sad na reologick√© a √ļŇĺitkov√© vlastnosti motorov√Ĺch n√°ft. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 2    
Bor√°kov√°, Miroslava: Vplyv prooxidańćn√Ĺch faktorov na kvalitu rastlinn√Ĺch olejov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Zufarov, Oybek: Vplyv rafin√°cie rastlinn√Ĺch olejov na ich kvalitu. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Gabriela Turkov√°: Vplyv repkov√Ĺch Ň°rotov na oxidańćn√ļ stabilitu tukov a olejov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Dobr√≠kov√°, Ivana: Vplyv r√īznych chel√°torov Ňĺeleznat√Ĺch a Ňĺelezit√Ĺch sol√≠ na oxidańćn√ļ silu Fentonovej reakcie. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Hip√≠kov√°, Monika: Vplyv r√īznych komplexańćn√Ĺch l√°tok na oxidańćn√ļ silu Fentonovej reakcie. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
SŇ•ahel, Jaroslav: Vplyv selekt√≠vnej extrakcie mimomrieŇĺkov√©ho hlin√≠ka z tepelne stabilizovan√Ĺch zeolitov Y na ich fyzik√°lno-chemick√© vlastnosti. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1 1  
MedveńŹov√°, Lucia: Vplyv skladovania a transportn√Ĺch podmienok na teplotn√ļ stabilitu cukrovink√°rskych v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Knapńć√≠kov√°, Denisa: Vplyv skladovania na mikrobiologick√ļ kvalitu vybran√Ĺch potrav√≠n. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      

Page 21 of 24

Result Pages:    « first ‹ previous  16 17 18 19 20 21 22 23 24  next › last »