Browse By Author Name - Tobiáš, Tomáš

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Tobiáš, Tomáš: Selektívna oxidácia propylénu v plynnej fáze. Oddelenie organickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.