Browse By Author Name - Tkáč, Roman

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Tkáč, Roman: Využitie kapilárnej izotachoforézy pri analýze vybraných zložiek potravín. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.