Browse By Author Name - Tkáč, Milan

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Tkáč, Milan: Spektrofotometrické stanovenia s 4,4´- bis (naftylazo) difenyldisulfidmi substituovanými na naftalénovom jadre. Katedra analytickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.