Browse By Author Name - Tisovsk√Ĺ, Peter

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Tisovsk√Ĺ, Peter: Synt√©za nov√Ĺch p√≠-konjugovan√Ĺch heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n pyrolovej rady pre pr√≠pravu nov√Ĺch foto- a elektroakt√≠vnych materi√°lov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.