Browse By Author Name - Tisoňová, Anna

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Tisoňová, Anna: Riziká kozmetických farbív. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.