Browse By Author Name - Timčáková, Adriana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Timčáková, Adriana: Produkcia kyseliny L-mliečnej na netradičných substrátoch. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.