Browse By Author Name - Teplansk√Ĺ, Marek

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Teplansk√Ĺ, Marek: Stanovenie biog√©nnych prvkov v rastlinn√Ĺch zloŇĺk√°ch potravinov√©ho reŇ•azca. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.