Browse By Author Name - Tecáková, Mária

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Tecáková, Mária: Zdroje a cesty interného a externého financovania. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.